Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Ochrona informacji dotyczących klientów naszej spółki jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy niezbędnych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Administratorem Państwa danych osobowych firma Jar-Tech w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Polnej 1, 89-430 Kamień Krajeński NIP 561-135-87-85, REGON 341062238

Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług. Dane nie podlegają profilowaniu, a jedynie dopasowaniu w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dostosowanej do Państwa preferencji oferty. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą za zgodą podpisaną osobiście lub w formie elektronicznej. Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas umów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia naszych usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe podpisanie umowy.
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody, co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili mogą Państwo żądać abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że usuniemy je z naszych wewnętrznych systemów, a Państwa dane nie będą przez nas już przetwarzane.
3. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Państwa danych oraz, iż nie będą one przez nas przetwarzane.
4. Mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Państwa dane osobowe.
6. Mogą Państwo żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Państwa dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Państwa dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
8. Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres potrzebny nam do rozliczenia transakcji, aż do momentu przewidzianego w umowie oraz przepisami prawa, a także w czasie późniejszym, w celach marketingowych, do momentu wycofania przez Państwa zgody, z zaznaczeniem iż wycofanie zgody nie będzie miało wpływu, na wcześniej udzielone już zgody. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z transakcją – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
Wiadomości e-mail na adres: jar_tech@poczta.fm, Listownie na adres: ul. Polna 1, 89-430 Kamień Krajeński, bądź pod numerami telefonów: 52 385 85 21, kom. 798 364 535

Powierzenie przetwarzania danych

Firma Jar-Tech może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze spółką, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów umowy. Dane osobowe naszych klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.